Kronor & broar

I de fall då en större del av tanden gått förlorad kan det bli aktuellt att ersätta denna med porslin. Den trasiga delen av tanden slipas då till och ett avtryck tas. Våra tandtekniker framställer sedan den specialanpassade produkten som cementeras mot kvarvarande tand. Porslin används även för broar och implantatkronor.